Začiatky stavebných aktivít v období nazývanom „trnavské baroko“ boli úzko spojené s monumentálnou stavbou slohovo čistého ranobarokového Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Veľkým donátorom chrámu bol uhorský palatín Mikuláš Eszterházy.

História...
Výstavba tohto veľkolepého chrámu sa datuje rokom 1629. Uhorský palatín Mikuláš Esterházy ju zveril do rúk talianskym majstrom Antoniovi a Pietrovi Spazzovi. Ešte nedokončený kostol posvätili v roku 1637. Ide o dvojvežovú jednoloďovú stavbu s bočnými kaplnkami, na priečelí ktorej je umiestnený pamätný nápis: „Svätému Jánovi Krstiteľovi gróf Mikuláš Esterházy palatín Uhorského kráľovstva“. V roku 1978 pápež Ján Pavol II. povýšil chrám sv. Jána Krstiteľa na katedrálu a v roku 2003 ho sám aj navštívil.
 
Osobitosti chrámu...
Katedrála sv. Jána Krstiteľa neslúžila iba duchovnu, ale aj vzdelávaniu. Už v 17. storočí bola miestom univerzitného života. Okrem slávnostných promócií sa tu konali teologické a filozofické dišputy, či dokonca divadelné predstavenia. Pod chrámom sú ukryté krypty, kde odpočívajú štyria členovia rodu Esterházyovcov, ktorí v roku 1652 padli v boji proti Turkom pri Vozokanoch. V presbytériu na stene sú umiestnené ich posmrtné štíty – mortuáriá.
 
Klenot klenotov...
Skvostom interiéru je kolosálny celodrevený ústredný oltár, ktorý svojou výškou 20,3 m a šírkou 14,8 m patrí k najväčším a najkrajším oltárom svojho druhu v Európe. Zároveň je najvyšším oltárom na Slovensku. Bohato zdobený zlátenými a polychrómovanými ornamentami, tromi oltárnymi obrazmi a tromi desiatkami plastík predstavuje vrcholný umelecký čin svojej doby.

Otváracie hodiny a vstupné

Júl  – Október  2020
Pondelok - Piatok:  10.00 – 12.30 / 14.00 – 17.00
Sobota:  11.00 – 16.00

 


Vstupné:
Bezplatný vstup


 

Pozri na mape

Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Univerzitné námestie, 917 01 Trnava
Generálny vikár: Vdp. Mons. Ján Pavčír
Tel.: +421/(0)33/591 21 11
abu@abu.sk
www.abu.sk

PDF brožúra na stiahnutie

Turistický minisprievodca - Trnava

Fotogaléria