Túžite v lete po netradičnom zážitku? Tak sa spolu s nami vyberte spoznávať Trnavu na bicykli! Cykloprehliadky 2020 budú opäť o čosi výnimočnejšie. K industriálu a moderne tento rok pribudli aj historické témy.

Projekt Trnava očami architekta, ktorého cieľom je priblížiť turistom, ale aj obyvateľom Trnavy často zatracované industriálne stavby a iné architektonické pamiatky, na aké sú bežne zvyknutí, štartuje aj toto leto. Všetkých záujemcov čaká niekoľko noviniek.

Kým pre siluetu historického centra Trnavy sú typické kostolné veže, 20. storočie začalo prinášať nové dominanty, ktoré sú sústredené severozápadne od centra. Obrovské silá a mlyny sú významné nielen ako technické pamiatky, ale aj ako skvosty modernej architektúry. V jednom type budov sa spája mlynárstvo ako tradičný spôsob obživy s odvážnymi a pokrokovými myšlienkami moderny.

Tento rok si môžete vybrať, či sa chcete zúčastniť cykloprehliadky s architektom a zažiť trnavský industriál alebo históriu s našim sprievodcom. Historické témy sú taktiež unikátne a ušité len na tento typ prehliadky, na bicykli. 

Prehliadky sa môžu zúčastniť aj anglicky hovoriaci návštevníci avšak každú prehliadku si je potrebné vopred rezervovať.


Každá z tohtoročných prehliadok má svoj vlastný názov, ktorý zhŕňa, akým smerom sa spoločne s architektom Miroslavom Beňákom alebo sprievodcom Slávom Dzvoníkom vydáte.

Príbehy hradiebHistória mesta Trnava sa písala nie len v štvorci historického opevnenia, ale aj za jeho hranicami. Vydajme sa spolu popri hradbách a porozprávajme si príbehy, ktoré by hradby hovorili, keby mali ústa. Dozviete sa niečo o architektonickom vývoji hradieb, o ich obrannej funkcii, no najmä o príbehoch, ktoré sa na hradbách alebo v ich tesnej blízkosti odohrávali.
 
Mesto na prahu moderny 2.0Prehliadka s podtitulom Mesto na prahu moderny (2.0), ktorá bola už takmer tradičnou témou, bude tentokrát poňatá trochu netradične – bude sa viac sústrediť na rozvoj mesta tesne na začiatku 20. storočia a bude brať väčší zreteľ na stavby z obdobia funkcionalizmu, situované práve na južnom predmestí Trnavy. Predstavíme si budovy architektov ako Michal Milan Harminc, Jozef Marek, Juraj Chorvát, Evžen Linhart, František Faulhammer, Emil Belluš a ďalších.
 
Ako melie modernaArchitektovi Emilovi Bellušovi a jeho vrcholnému technickému dielu sa bude venovať aj druhá prehliadka  Ako melie moderna, ktorá nás prevedie významným výrobným odvetvím v Trnave – mlynárstvom – a jeho architektonickými premenami končiacimi v dokonalom modernistickom diele automatického mlynu od spomínaného architekta.
 
Mesto za prahom modernyNa tretej prehliadke Mesto za prahom moderny sa opäť vrátime do centra mesta a predstavíme si prehliadané hodnoty stavieb, ktoré predstavujú radikálne zmeny v štruktúre mesta a dnes sú vnímané skôr kontroverzne. Uvidíme samozrejme budovy ako je Jednota, ROH, pošta, Tatrasklo a ďalšie.
 
Bitka pri TrnaveV období 17. storočia na dianie v Uhorsko silno vplývali protihabsburské povstania, s ktorými súviselo aj množstvo bitiek. Jednou z posledných a najväčších bola práve bitka pri Trnave, v ktorej sa stretli povstalci Juraja I. Rákociho s cisárskymi vojskami. Poďme sa spolu pozrieť na miesta týchto bojov a dozvedieť sa všetky detaily z ich priebehu, či rozostavenie samotných oddielov.
 
Cesty repy a cukruPosledná prehliadka bude venovaná snáď najznámejšej priemyselnej stavbe v Trnave – cukrovaru. Jeho hranice nekončili plotom, ale množstvo technickej, dopravnej a aj sociálnej infraštruktúry sa rozplývalo severne a aj západne od centra. Časť týchto už takmer zabudnutých miest si predstavíme v prehliadke Cesty repy a cukru.
 

Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb, lístky je preto potrebné si vopred rezervovať! Môžete tak urobiť nižšie on-line alebo aj priamo v Turistickom informačnom centre na Trojičnom námestí prípadne e-mailom na info@trnavatourism.sk.

Dôležité informácie

Termíny Na bicykli so sprievodcom:
04.07.2020 | Príbehy hradieb
18.07.2020 | Bitka pri Trnave 
01.08.2020 | Príbehy hradieb
15.08.2020 | Bitka pri Trnave 
Termíny Trnava očami architekta:
25.07.2020 | Ako melie moderna
08.08.2020 | Mesto za prahom moderny
22.08.2020 | Cesty repy a cukru 
05.09.2020 | Mesto na prahu moderny 2.0 (NOVÝ TERMÍN!)
Cena: 
s vlastným bicyklom / 5 €
s požičaným bicyklom / 7 €

Meeting point: Stretnutie s architektom alebo sprievodcom bude vždy pri Mestskej veži o 16.00 h, odkiaľ sa vyberiete na danú trasu.


Cykloprehliadku s požičaným bicyklom si je možné rezervovať aj ONLINE.
V prípade, že vám túto možnosť rezervačný systém neukáže, znamená to, že bola vyčerpaná kapacita požičaných bicyklov, tým pádom sú voľné už len lístky s vlastným bicyklom. Ak by ste si túto informáciu chceli overiť, kontaktujte Turistické informačné centrum - Región Trnava. Bicykle sú zapožičané od Kolo Kolo.

Pozri na mape

Turistické informačné centrum -
Región Trnava

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
Tel.: +421/ (0)33/ 3236 440
info@trnavatourism.sk
www.regiontrnava.sk

Otváracie hodiny
Máj - September: 
Pondelok - Piatok: 10:00 - 18:00 hod.
Sobota - Nedeľa: 10:00 - 18:00 hod.

Október - Apríl:
Pondelok - Piatok: 10:00 - 17:00 hod.
Sobota - Nedeľa: 10:00 - 17:00 hod.

Plagát

Cykloprehliadky s architektom 2020