Obľúbená patrónka Trojičného námestia už storočia pozoruje pulzujúce námestie.

Forum alebo Theatrum, tak sa nazývalo hlavné mestské trhovisko, teda súčasné Trojičné námestie v 16. storočí. Dôležitú úlohu ústredného mestského trhoviska začalo plniť v 15. storočí, v čase, kedy priestory Námestia sv. Mikuláša zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov prestali postačovať. Okrem toho bolo tradičným miestom stretávania sa trnavčanov čo sa nezmenilo ani dnes.
 
Popri impozantnej Mestskej veži získalo Trojičné námestie v 17. storočí svoj ďaľší nezameniteľný symbol - barokové Súsošie Svätej Trojice. Pochádza z roku 1695 a nesie rukopis majstra J.K.Khiena. Štvorhranný základ je nositeľom sôch sv. Floriána, sv. Agáty, sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka Xaverského, ktoré aj napriek pôvodnému zámeru štvorice sôch doplnila i socha sv. Rozálie, patrónky chorých na mor. V strede stien súsošia boli umiestnené erby Trnavy, Uhorska, Immaculaty a biskupa Štefana Dolného.
 
Po druhej sv. vojne priniesol socialistický režim nečakané rozhodnutie o osude Trnavčanmi prezývanej "Trojičky". Najskôr ju plánovali premiestniť do rohu námestia, napokon ju však v decembri roku 1949 demontovali, rozobrali a uložili na viacerých miestach - údajne pre zlý technický stav a poškodenie kameňa. Po revolúcii sa však Trnavčania rozhodli jednu z najväčších dominánt mesta vrátiť na svoje pôvodné miesto a súsošie slávnostne odhalili a posvätili 21.novembra 1993.

Pozri na mape

Súsošie Najsvätejšej trojice
Trojičné námesite, Trnava