Podzemná perla Malých Karpát – Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Od roku 1968 vyhlásená za chránený prírodný výtvor patrí dnes medzi najvýznamnejšie prírodné pamiatky a turistické atrakcie v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Objavenie jaskyne...
Hľadanie pokladov v početných dierach vápencových skál Malých Karpát viedlo k objaveniu jedinej tu doteraz sprístupnenej jaskyne Driny. Pamätná tabuľa umiestnená pri vstupe do jaskyne prezrádza mená jej objaviteľov - Jána Baniča a Imricha Vajsábla, ktorí sa do nej v roku 1929 spustili jaskynným komínom s hĺbkou 15 m a šírkou len 1 m.
 
Prírodné pomery...
Jaskyňa Driny sa radí medzi puklinové jaskyne, ktoré vymodelovali zrážkové vody prenikajúce do podzemia systémom puklín. Vznikla tak zaujímavá sústava užších puklinových chodieb (Chodba spolupracovníkov, Beňovského chodba, Chodba nádejí) a neveľkých sieňovitých priestorov (Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti), ktoré dosahujú dĺžku 680 m. Priestory dekorujú kvapľové záclony so zaujímavým zúbkovým lemovaním, pagodovité stalgmity a rôzne formy stalktitov, či sintrové jazierka. Najkrajší krasový útvar v jaskyni dostal pomenovanie Slonie uši, ktorý je unikátom svojho druhu na Slovensku.
 
Zaujímavosti...
Verejnosti bola prvá časť jaskyne sprístupnená už v roku 1935 v dĺžke 175 m. Ostatné časti jaskyne sprístupnili v roku 1959. Prehliadkový okruh má v súčasnosti dĺžku 450 m, prevýšenie 10 m a 151 schodov. Teplota vzduchu je 7,1 až 7,8 °C.
 

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
apríl, máj, september, október
Utorok - Nedeľa: 10:00 - 14:30
jún
Utorok - Nedeľa: 9:00 - 16:00
júl, august
Utorok - Nedeľa: 10:00 - 17:00
Vstupné:
Dospelý: 6 EUR
Študent, dôchodca: 5 EUR
Dieťa od 6 do 15 rokov, ZŤP: 3 EUR

 

Video: Jaskyňa Driny (© Matej Chrvala)

Pozri na mape

Jaskyňa Driny
Z rekr. oblasti Jahodník po žltej značke
Tel.: +421/ (0)33/ 558 62 00
www.smolenice.com

PDF brožúra na stiahnutie

Turistický minisprievodca - Smolenice

Fotogaléria