Pri vyslovení slovného spojenia sedem divov, zrejme každého najskôr napadne paralela so siedmimi divmi sveta. Aj Dolná Krupá má v tomto smere čo ponúknuť. Už od roku 2003 sa začalo používať označenie divy aj pre architektonicky cenné historické pamiatky a unikátne výtvory umu a ľudských rúk v obci.

Kúsok histórie
Dolná Krupá ležiaca asi 10 km od krajského mesta Trnava patrí medzi najväčšie obce trnavského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza zo začiatku 12. storočia. V tomto období vznikla tzv. Zoborská listina, ktorá predstavovala vymedzenie majetkov patriacich prvému kláštoru na Slovensku - benedíktínskemu opátstvu sv. Hypolíta na Zobore pri Nitre založenému už koncom 10. storočia.  Naprieč storočiami bolo vlastníctvo pôdy rozdelené medzi desiatky zemanov. Až začiatkom 19. storočia sa uznávanej rodine Brunsvikovcov podarilo skúpiť všetky zanedbané majetky zemanov a vybudovať dolnokrupanské panstvo, ktorého centrom sa stal tamojší kaštieľ.

Najvýznamnejšie pamiatky
Sme svedkami nastoleného trendu, kedy mestá i obce ponúkajú svoje „divy“ a atraktivity, ktoré mnohokrát presahujú regionálny rámec a tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva. Obec Dolná Krupá sa môže pochváliť paralelou so siedmimi divmi sveta. Sedem divov Dolnej Krupej sa úzko spája s pôsobením dvoch rodov – Brunsvikovcov a Chotekovcov. Práve tieto dva rody takmer celé dve storočia ovplyvňovali život v obci. Nemožno tiež nespomenúť jedného  najslávnejších skladateľov – Ludviga van Beethovena, ktorý navštevoval kaštieľ začiatkom 19. storočia. Viete si predstaviť lepšie miesto pre skomponovanie Sonáty mesačného svitu? Sedem divov Dolnej Krupej robia príťažlivými aj príbehy a ľudské osudy s nimi spojené a najmä legendy, ktoré sa k nim viažu. O ružovej grófke, o levovi v kostole, o legendárnom obraze, o Beethovenovom strome či o ružiach v podzemí.

7 divov obce
 1. Kaštieľ – Priekopnícke miesto klasicistickej architektúry. Jeho výstavba sa priamo viaže na rod Brunsvikovcov. Prvý kaštieľ v barokovom slohu bol postavený v polovici 18. storočia. Následne bolo uskutočnených mnoho rôznych prestavieb, ktoré zodpovedali spoločenskému postaveniu majiteľa. Súčasťou tiež boli menšie objekty ako rôzne altánky, domček záhradníka, divadlo a pod. V prvej polovici 19. storočia bol kaštieľ vystavaný do dnešnej podoby a radí sa medzi najkrajšie klasicistické vidiecke architektúry na Slovensku.
   
 2. Park pri kaštieli – ukážka realizácie moderného trendu anglických parkov. Zveľaďovanie okolitej prírody úzko súvisí s dejinami kaštieľa. Začiatkom 19. storočia park v okolí kaštieľa postupne, najmä vďaka práci nemeckého záhradného architekta, nadobudol vzhľad ideálnej antickej krajiny s množstvom architektonických stavieb – jazerá s ostrovom, sochy, umelá jaskyňa, vodopády a pod.
   
 3. Kostol sv. Andreja – sakrálna pamiatka ukrývajúca mnoho skvostov. Okrem obrazov a symbolického sarkofágu sa pod oratóriom sa nachádza rodinná hrobka Brunsvikovcov, v ktorej je pochovaný aj najslávnejší majiteľ kaštieľa panstva Jozef Brunsvik. Farský kostol predstavuje významnú  pamiatku sakrálnej architektúry s prvkami klasicizmu a právom patrí medzi dominanty obce.
   
 4. Mauzóleum Chotekovcov – zhmotnený dôkaz lásky a oddanosti. Mauzóleum je nedocenená neorenesančná stavba dokončená ku koncu 19. storočia.  Podnetom k výstavbe boli tragické udalosti, ktoré spôsobili smrť mladej dcéry a manželky objednávateľa stavby a  majiteľa kaštieľa – Rudolfa Choteka. V roku 1946 tu bola pochovaná aj posledná príslušníčka rodu a známa pestovateľka ruží  - Mária Choteková.
   
 5. Ružová záhrada – prvá ružová záhrada založená legendárnou ružovou grófkou Máriou Chotekovou. Rozárium sa nachádzalo v tesnej blízkosti parku. Jeho majiteľka – Mária Henrieta Choteková  si ním obklopila zvláštny dom pokrytý slamou, nazývaný tiež „horný“ kaštieľ. Záľuba a náklonnosť k ružiam sa prejavila u Márie Heriety už v mladosti, kedy ich krásu objavovala len v okolí kaštieľa. Po smrti otca, keď sa osamostatnila premenila túto fascináciu v dielo, ktorému patrilo celoeurópske uznanie.
   
 6. Kaštieľske divadlo – architektonický unikát spojený s beethovenovskou tradíciou. Presah architektonickej hodnoty tejto stavby bol obrovský a to z dôvodu, že podobné divadlá boli na Slovensku len dve. Žiaľ, práve to v Dolnej Krupej sa nám nezachovalo a v roku 1937 bolo zbúrané. V čase najväčšieho rozmachu spoločenského i kultúrneho života v kaštieli sa tu odohrávalo množstvo predstavení a a koncertov. Ak v Dolnej Krupej koncertoval  Ludvig van Beethoven, tak to bolo určite práve tu. Dnes nám jeho pôsobenie v kaštieli pripomína len Beethovenov pavilón s expozíciou hudby.
   
 7. Umelý kopec – zaujímavý príklad krajinnej architektúry. Navŕšili ho ľudia začiatkom 19. storočia ako súčasť krajinno-prírodného celku a je ďalším z diel rodu Brunsvikovcov.

Ružová grófka Mária Henrieta Choteková
Vďaka ružiam grófky Chotekovej poznali panstvo Dolná Krupá po celom svete. Ružová grófka, ako ju prezývali, pestovala vo svojom rozáriu viac než 6000 koreňov ruží, vlastnila kompletnú zbierku Severokrajných ruží a svoje ruže exportovala do celej Európy, USA a Kanady. Na počesť grófky Hudobné múzeum v Dolnej Krupej pripravuje každoročne podujatie „Slávnosť ruží“. Zachovanie mena a pamiatky Márie Henriety Chotekovej sa podarilo aj vytvorením najväčšieho súkromného rozária, ktoré je súčasťou Medolandie. Niekoľko metrov od pôvodného miesta je v súčasností vysadených viac ako 1000 ruží. Jedna z nich je ale špeciálna – vyšľachtená na počesť ružovej grófky z Dolnej Krupej. Práve lupene z tejto špecifickej ruže sa tiež pridávajú do medoviny nesúcej meno Mária Henrieta.

Podujatia v Dolnej Krupej

Pozri na mape

OBEC DOLNÁ KRUPÁ

PDF brožúra na stiahnutie

7 divov Dolnej Krupej