Od čoho sa názov Biely Kostol odvodzuje, je zrejmé. Kostol v osade Parna na malom návrší bolo vďaka bielej farbe vidieť z diaľky, tak sa postupne vžil tento názov.

Bílí kostel
V trnavčine obec poznajú ako "bílí kostel", ten je aktuálne zobrazený aj v erbe. Miestny Kostol Krista Kráľa je biely doteraz, hoci s tým pôvodným stredovekým má spoločné už len základy.

Zem Parna
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1244, keď kráľ Belo IV. pridelil trnavským hosťom zem Parna, ktorá predstavuje približne dnešné územie obce. Biely Kostol stáročia fungoval ako samostatné sídlo, no v roku 1974 bol pričlenený k mestu Trnava. Rozvoju Bieleho Kostola tento krok nijako výrazne nepomohol, preto sa v roku 1992 konalo referendum, v ktorom sa rozhodlo o odčlenení.

Súčasnosť
V obci žije v súčasnosti okolo 2300 obyvateľov, pričom v lete sa tento počet pravidelne rozrastá. Zhruba osemdesiat percent je starousadlíkov a zvyšok sú noví obyvatelia, ktorí sa v priebehu posledných rokov prisťahovali do novovzniknutých obytných štvrtí. Obec je veľmi úzko prepojená s Trnavou ktorá obyvateľom ponúka pracovné príležitosti, zdravotnú starostlivosť, kultúru, šport, stredné školstvo, ale i nákupné možnosti.

Podujatia v obci Biely Kostol

Pozri na mape

OBEC BIELY KOSTOL

Fotogaléria