Dvojmesačník Región Trnava je rozšíreným kalendárom podujatí, ktorý zároveň informuje návštevníkov Trnavy o aktuálnych podujatiach, novinkách, zaujímavostiach a atraktívnych miestach.