K najvzácnejším a najvýznamnejším pamiatkam našej dávnej minulosti patrí archeológmi objavené hradisko Molpír na vrchu s rovnomenným názvom.

Na tajomnom vrchu Malých Karpát zvanom Molpír si v 6. storočí pred Kristom vybudoval svoje hradisko ľud Kalenderberskej kultúry, známej aj ako halštatská kultúra. Názov je odvodený od nálezu ich rozsiahleho pohrebiska v rakúskom meste Hallstatte.

Hradisko sa skladalo z troch nádvorí chránených kamennými valmi. Podrobnejšie informácie vám na mieste poskytnú informačné tabule. Na mieste archeologického náleziska bolo odkrytých viacero mohýl, v ktorých sa našli vzácne predmety ako šperky, nože, a takisto aj kostrové pozostatky ľudí. Archeologický výskum dokázal, že okrem osídlenia v staršej dobe železnej, halštatskej, tu sídlili aj Kelti a Slovania, čím môžeme Molpírske hradisko zaradiť medzi najstaršie hradiská na našom území.

Na lokalite sa uskutočnila pamiatková obnova a prezentácia častí opevnenia, brány, kultového objektu a cisterny. O jednotlivých objektoch návštevníkov informuje text na tabuliach tvoriacich súčasť náučného chodníka.

Výlet k hradisku Molpír je príjemnou prechádzkou pre rodiny s deťmi, i turistických nadšencov a je súčasťou Náučného chodníka Smolenický kras, ku ktorému vás privedie modrá značka.

Pozri na mape


Hradisko Molpír
Smolenice
www.smolenice.com

PDF brožúra na stiahnutie

Turistický minisprievodca - Smolenice