Aké osobné údaje spracúvame? Ako s nimi zaobchádzame a na aké účely ich používame? Komu ich môžeme poskytnúť? Kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?


Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom webstránky www.regiontirnavia.sk je organizácia: Trnava Tourism, oblastná organizácia cestovného ruchu, so sídlom Hospodárska 33, 917 01 Trnava, IČO: 42 288 924, zapísaná v registri organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu, číslo spisu 09366/2012/SCR.

Prevádzkovateľ je zároveň spracovávateľom osobných údajov.

Na stiahnutie:

TT-ochrana-osobnch-udajov.pdf

Prevádzkovateľ

Trnava Tourism
Hospodárska 33, 917 01 Trnava
IČO: 42 288 924
riaditel@trnavatourism.sk
www.trnavatourism.sk