Dnes pokľudné a romantické, v minulosti pulzujúce a frekventované. Také bolo miesto, na ktorom kupci brázdiaci obchodnú cestu Via Bohemica nevedome položili základný kameň úspešnému mestu - Trnave.

Obchod a remeslá panujú v Trnave od nepamäti. Keď kedysi Európu so svojím tovarom brázdili významní kupci a obchodníci, nevynechávali ani atraktívnu trhovú osadu na mieste dnešného  tajomného Námestia Sv. Mikuláša. Práve tu, na najstaršom mieste Trnavy, sa križovali staré obchodné cesty vrátane významnej Českej cesty – Via Bohemica, ktorá spájala Uhorsko so západnou Európou.
 
Najneskôr v 9. storočí sa prví obyvatelia pôvodnej stredovekej osady Trnavy či Soboty, pričom názov "Sobota" len zdôrazňoval význam trhového dňa, začali usadzovať na vyvýšenej nive potoka Trnávka. Avšak už prvá zmienka o Trnave pochádzajúca z roku 1211 spomína farský kostol, ktorý na východnej strane námestia jednoznačne stál už v 11. storočí. Tento románsky kostol však po udelení privilégií slobodného kráľovského mesta v roku 1238 obyvateľstvu čoraz menej vyhovoval. Preto sa v roku 1380 zahájili prvé stavebné práce na honosnom a majestátnom chráme - dnes Baziliky sv. Mikuláša, ktorý zabral miesto pôvodného Kostola sv. Juraja.
 
Dnes patrí námestie k najčarovnejším zákutiam Trnavy. Okrem toho, že tu stojí hneď niekoľko dominánt vrátane Baziliky sv. Mikuláša, Arcibiskupského paláca či Oláhovho seminára - dnes Múzea knižnej kultúry, je samotná atmosféra a vzhľad križujúcich sa historických uličiek nezameniteľná. Navyše je v predvianočnom čase dejiskom stredovekých trhov, čo status historického trhoviska symbolicky pripomína. Ak sa chcete preniesť v čase a v tichosti oddychovať v tieni storočných múrov, Námestie sv. Mikuláša bude tým najideálnejším miestom.

Pozri na mape

Námestie sv. Mikuláša
Námestie sv. Mikuláša,
917 01 Trnava