Vedeli ste, že Turistické informačné centrum – Región TIRNAVIA sa zapojilo do Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu a bola mu udelená značka kvality služieb v cestovnom ruchu – 1. Stupeň? Čo systém kvality služieb znamená a na čo slúži sa dozviete v riadkoch nižšie.

TIC - Región TIRNAVIA patrí medzi prvých 20 subjektov, ktoré o certifikáciu požiadali, a medzi prvých, ktorým bola pridelená. TIC - Región TIRNAVIA sa vo svojom tímovom záväzku kvality zaviazal v súlade so slovenským systémom kvality služieb v cestovnom ruchu dodržiavať zásady starostlivosti o kvalitu a poskytovať všetkým návštevníkom Regiónu Tirnavia a mesta Trnava komplexné, presné a aktuálne informácie, aby zotrval spoľahlivým a obľúbeným miestom prvého kontaktu zákazníka v regióne a svoje postavenie naďalej zlepšoval.

Na tvorbe Štandradu SSKS CR sa podieľali aj nasledujúce profesijné organizácie, ktoré sa tak pripojili k spoločnej snahe zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb na Slovensku:
  • sektor hotelierstva a gastronómie – Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky
  • sektor sprievodcov – Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, Zväz múzeí na Slovensku
  • sektor zimných lyžiarskych stredísk – Lavex – Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov
  • sektor turistických informačných centier – Asociácia informačných centier Slovenska
  • sektor kúpalísk a aquaparkov – Zväz cestovného ruchu

Ďalšie informácie

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR) je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v turizme kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Realizátorom a gestorom Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Systém vychádza zo strategického cieľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, ktorým je „zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti“. Aktivity zvyšovania kvality služieb v cestovnom ruchu sú jedným z prvkov, ktoré by mali prispieť k napĺňaniu stanoveného strategického cieľa.

Novinka

02.12. 2016 Región Trnava Produkt

Pozri na mape

Turistické informačné centrum -
Región Trnava

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
Tel.: +421/ (0)33/ 3236 440
info@trnavatourism.sk
www.regiontrnava.sk
Otváracie hodiny: tu

Členstvo / Certifikácia

AiCESVITAJTECYKLISTI.SK