Pešia zóna sa rozšírila z Hlavnej ulice a Trojičného námestia aj na jednu z najkrajších ulíc Trnavy, zrekonštruovanú Hviezdoslavovu ulicu, ktorá v minulosti spájala dve hlavné komunikácie.

Zaujímavosťou je, že počas rekonštrukcie boli objavené zaujímavé archeologické nálezy, spomedzi ktorých je hádam najvýznamnejšie torzo dreveného mosta, ktorý si zrejme pamätá kráľa Ľudovíta I. Mostom sa v minulosti prechádzalo cez potok, ktorý kedysi tiekol dnes už neexistujúcou Vodnou ulicou, ktorá spájala Hornopotočnú ulicu s Hviezdoslavovou.

Spomínaný kráľ Ľudovít I., známy svojimi sympatiami k Trnave na tejto ulici v roku 1382 zomrel. Kedysi tu totiž stála kráľovská kúria, ktorej lokáciu historici odhadujú na miesto, kde sú dnes budovy Hlavnej pošty.

Vďaka zmene organizácie a vzniku novej pešej zóny sa Trnava teší prvej súvislej a bezpečnej cyklistickej trase zo sídliska Družba za mestským opevnením až do Kamenného mlyna s prerušením len na Hospodárskej ulici.

Novinka

06.07. 2015 Trnava Architektúra

Pozri na mape

MESTO TRNAVA