Trnava Tourism osadila informačné tabule na D1 označujúce Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Chce tak zlepšiť orientáciu domácich i zahraničných návštevníkov pri cestách do mesta Trnava ako centra Regiónu TIRNAVIA.

Informačné tabule majú význam v infraštruktúre cestovného ruchu a ich úlohou je upozorniť a navigovať turistov do označenej lokality. Projekt napomohol k zatraktívneniu destinácie so zámerom oslovenia nových návštevníkov a motivovania ich k návšteve v priebehu celého roka a to upozornením na Mestskú pamiatkovú rezerváciu z diaľnice D1. Prioritným cieľom bolo zvýšenie povedomia a budovanie pozitívneho imidžu o Trnave, ako o zaujímavom výletnom mieste na Slovensku a taktiež aj skvalitnenie propagácie historických pamiatok mesta pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej pamiatkovej rezervácie, k čomu toto označenie jednoznačne prispeje.

Trnava Tourism s mestom Trnava dalo vypracovať grafický návrh dopravnej značky IS11 s vyobrazením vybraných dominánt Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. Podkladom, historickým prameňom a inšpiráciou pre výber typických symbolov MPR bolo vyobrazenie mesta v nespočetných vedutách - stredovekých maliarskych a grafických vyobrazeniach mesta. Ako dominanty mesta na nich boli zobrazené mestské opevnenie s jeho bránami a baštami, Mestská veža a Bazilika sv. Mikuláša.

Projekt bol financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a z finančnej podpory spoločnosti ZF Slovakia a.s..

Z histórie

Mesto Trnava bolo jedným z najvýznamnejších uhorských miest stredoveku. Zároveň bolo jedno z prvých miest na Slovensku, ktoré vytýčilo svoju Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Tento rok oslavuje jej 30. výročie.

Viac informácii o Meste Trnava

Novinka

02.05. 2017 Trnava Pamiatky

Pozri na mape

MESTO TRNAVA