Hradisko Molpír, dokumentujúce život mnohých etník, bolo zničené v období 570 p.n.l. O jeho obnovu sa v tomto roku postará Občianske združenie Naše Smolenice.

Na vrchu Molpír sa ešte v dobe železnej, teda približne v 6.stor. p.n.l., rozprestieralo na ploche viac ako 12 ha praveké hradisko. Opevnenie pozostávalo z voľne kladeného kameňa spevneného násypmi a drevenými konštrukciami. Objavené boli pozostatky základov veží, brán a okrúhlej bašty. Z vnútornej strany hradiska sa členil rad obytných drevených zrubov. Ako asi vyzeral život dávnych keltských i slovanských obyvateľov si ľahšie predstavíme vďaka pripravovanej obnove a revitalizácii, o ktorú sa postará Občianske združenie Naše Smolenice.

Plánovaný archeologický výskum by mal potvrdiť prítomnosť obranných valov so vstupnými bránami na oboch nádvoriach. Za týmto účelom využijú bádatelia technológiu leteckej archeológie. Následne bude zabezpečená ich obnova a prezentácia verejnosti spolu s inštaláciou 3D modelu pri vstupe do hradiska.

Združenie pre tento projekt získalo 320 tisíc eur predovšetkým vďaka programu Zachovania a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý je financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Prostriedky tiež poslúžia k financovaniu prác spojených s čistením I. a II. nádvoria hradiska a vybudovaniu obydlia s ukážkou dobového života. Revitalizačné práce budú zahájené už v apríli tohto roku.

Novinka

26.03. 2015 Smolenice Pamiatky

Pozri na mape

OBEC SMOLENICE