Na letnom Korze v Trnave sa doposiaľ vystriedalo už mnoho zaujímavých interpretov a tiež návštevníkov. Jedným z najväčších pozitívnych prekvapení paradoxne nebol hudobný, ani divadelný hosť. Mesto si pripravilo zaujímavý koncept nového sedenia. 

V polovici júla zaplavili sociálne siete fotografie, na ktorých sa namiesto tulivakov vynímalo veľké drevené koleso, ktoré svojím vzhľadom zrkadlí mestský erb.

Nové sedenie nájdete pred mestskou radnicou na Hlavnej ulici. Jeho osadením sa vyzdvihla celková úroveň sedenia na podujatí Leto na Korze, čo určite väčšina návštevníkov ocení. Pôvodné tulivaky majú svoje limity, a tak sa mesto rozhodlo pre inú alternatívu, ktorú hodnotíme ako ďalší vizuálny klenot mesta. Jeho využitie má viacero podôb. Dá sa ľubovoľne variovať na rôzne spôsoby. O výtvarné spracovanie a realizáciu sa postarali scénografka Naďa Saboltova a manželia Rajčanovci. Nápad prišiel zo strany vedúceho úseku kultúry SKaŠZ, Petra Cagalu.

Teší nás, že Trnava ide pozitívnym príkladom aj iným mestám na Slovensku a veríme, že toto je len začiatok mnohých inovatívnych plánov, vďaka čomu stúpne záujem o mesto aj jeho návštevnosť.

Ďalšie informácie

Výnimočnosť sedenia
Sedenie má okrem estetického a funkčného rozmeru aj edukatívny charakter, nakoľko nesie informácie o osemnástich významných osobnostiach histórie mesta Trnava.
Leto na Korze 2017
koncerty-divadlá-tanec
každý júlový a augustový večer

PROGRAM LETA NA KORZE

Novinka

19.07. 2017 Trnava Mesto

Pozri na mape

Mesto Trnava - Pešia zóna
Hlavná, 917 01 Trnava
www.trnava.sk

Fotogaléria